• Jeżeli Państwa dziecko jest zainteresowane treningami w naszym klubie wystarczy wypełnić poniższy formularz.

  Skontaktujemy się z Państwem, w celu podania szczegółów

 • Klauzula Informacyjna
  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana córki/syna/podopiecznej/podopiecznego oraz Pani/Pana i o przysługujących Pani/Pana córce/synowi/ podopiecznej/podopiecznego oraz Pani/Panu prawach z tym związanych.

  Administratorem danych osobowych Pani/Pana córki/syna/podopiecznej/podopiecznego oraz Pani/Pana jest UKS SP 321 Bemowo Warszawa, z siedzibą w Warszawie, Szadkowskiego 3

  W celu uzyskania informacji, na temat przetwarzanych danych osobowych Pani/Pana córki/syna/podopiecznej/podopiecznego oraz Pani/Pana, można skontaktować się pod adresem e-mail: ania.mierzwińska@gmail.com.

  Administrator danych osobowych – UKS SP 321 Bemowo - przetwarza dane osobowe Pani/Pana córki/syna/podopiecznej/podopiecznego oraz Pani/Pana na podstawie udzielonej zgody.

  Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w zajęciach sportowych realizowanych przez UKS SP 331 Bemowo

  Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana córki/syna/podopiecznej/podopiecznego oraz Pani/Pana przysługuje Pani/Panu córce/synowi/podopiecznej/podopiecznemu oraz Pani/Pana prawo do:
  • dostępu do treści danych
  • żądania sprostowania danych
  • żądania usunięcia danych
  • ograniczenia ich przetwarzania
  • przenoszenia danych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

  Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3 jest dobrowolne.

  W przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 •